Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy

Dnia 2 października 2019 r. Pani Anna Świątek wraz z Panią Martyną Bogusz zorganizowały w przedszkolu Kampanię  „Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy”. Przedszkolaki wzięły udział w korowodzie po przedszkolu propagując takie wartości i uczucia jak: szacunek do drugiego człowieka, tolerancja, dobroć, miłość. W tym dniu, ale tak naprawdę i w każdym innym, przyświecać powinna nam jedna zasada – zasada unikania przemocy. Nasi przedszkolacy aktywnie włączyli się w obchody Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy. Wychowawcy przeprowadzili w grupach pogadanki tematyczne, a każda grupa przygotowała plakat nawołujący do rozwiązywania konfliktów bez użycia przemocy. Bardzo dziękujemy wszystkim wychowawcom grup przedszkolnych za aktywne włączenie się do powyższej akcji.

 Dzień ten był jedną z bardzo ważnych lekcji, która jest początkiem do poruszania się w świecie pełnym różnych emocji, uczuć i wartości.

Martyna Bogusz

P.P