Pasowanie pierwszoklasistów w Gimnazjum

„Jako uczeń Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zespole Szkół w Latowiczu uroczyście ślubuję: godnie reprezentować szkołę w każdej sytuacji i miejscu, w pełni wykorzystywać czas przeznaczony na naukę i rzetelną pracę nad poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności, dbać o honor szkoły oraz współtworzyć jej autorytet, okazywać szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły, troszczyć się o mienie i estetyczny wygląd mojej szkoły, dbać o piękno mowy ojczystej, szanować poglądy i przekonania innych” wraz z tymi podniosłymi słowami uczniowie klasy pierwszej stali się pełnoprawnymi członkami społeczności uczniowskiej.
W dniu 24 października 2016 roku odbyła się wyjątkowa uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zespole Szkół w Latowiczu. Po wspólnym odśpiewaniu hymnu szkoły Dyrektor Wiesława Kosobudzka powitała przybyłych na uroczystość nauczycieli, uczniów i rodziców. Następnie pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły, po czym zostali pasowani na gimnazjalistę, na pamiątkę otrzymując akty pasowania. W dalszej części uroczystości przedstawiciele klasy pierwszej podziękowali za serdeczne przyjęcie do wspólnego grona gimnazjalistów i na ręce pani Dyrektor i wychowawcy klasy złożyli pamiątkowe Akty Ślubowania potwierdzone ich podpisami.
W dalszej części spotkania głos zabrali uczniowie klasy pierwszej, rozpoczynając swoje wystąpienie od słów:

Chcesz być w życiu kimś, to się ucz,
Abyś nie zginął w tłumie;
Nauka – to potęgi klucz,
W tym moc, co więcej umie.
I zważ, nie popchną tego wstecz
Ani pochłoną fale,
Kto umie choćby jedną rzecz,
Lecz umie doskonale.
 

Uczniowie stwierdzili, że dzisiejszy dzień jest dla nich początkiem wielkiej przygody. Następnie swój występ zaprezentowali uczniowie klasy drugiej. Pierwszoklasiści zostali poddani testowi, na szczęście przeszli go bez większych problemów.
Po części oficjalnej rodzice uczniów klasy pierwszej zaprosili zebranych na pyszny poczęstunek i dyskotekę.

Wychowawca klasy I
Monika Świderska

—->zdjęcia

A.W