„Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami!”

Drodzy Rodzice,

Nasza szkoła oraz przedszkole uczestniczą w programie „Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami!”, którego celem jest edukacja na temat kleszczy
i chorób odkleszczowych. Prowadzimy działania edukacyjno-informacyjnych w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki  w kierunku chorób przenoszonych przez te pajęczaki. Ufamy, że dzięki  temu uda nam się zapobiec wielu przypadkom chorób odkleszczowych wśród naszych dzieci.

W ramach programu „Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami!”  uczniowie oraz dzieci zapoznają się z zasadami profilaktyki chorób odkleszczowych, zdobędą wiedzę na temat miejsc występowania kleszczy i zagrożeń związanych z ugryzieniem przez te pajęczaki,  poznają sposoby przenoszenia się kleszczy na zwierzęta i ludzi oraz zaznajomią się ze sposobami zapobiegania i ochrony przed przenoszonymi przez nie chorobami.

Zajęcia popularyzujące program będą przeprowadzane w ramach zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej (np. godzina wychowawcza, przyroda) zgodnie z aktualnie obowiązującą postawą programową.

Drodzy Rodzice,

wierzymy, że dzięki Waszemu wsparciu i zaangażowaniu w tę inicjatywę, uda nam się wspólnie osiągnąć cel, jakim jest kształtowanie świadomość i postaw prozdrowotnych wśród uczniów naszej szkoły, a tym samym uświadomić im jak ważną wartością jest zdrowie.

Kadra pedagogiczna

Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami

Program edukacyjny dotyczący profilaktyki chorób odkleszczowych dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych.

Cele główne:

 • podniesienie poziomu wiedzy o kleszczach i chorobach odkleszczowych,
 • poznanie sposobów zapobiegania chorobom odkleszczowym,
 • uświadomienie wagi problemu ugryzień przez kleszcze.

Cele szczegółowe:
Uczeń, dziecko:

 • zdobywa wiedzę na temat miejsc występowania kleszczy i zagrożeń związanych z ugryzieniem przez te pajęczaki, poznaje sposoby przenoszenia się kleszczy na zwierzęta i ludzi,
 • poznaje sposoby zapobiegania atakom kleszczy i ochrony przed przenoszonymi przez nie chorobami,
  uświadamia sobie potrzebę stosowania profilaktyki.

Treści programowe:

 • miejsca na ciele człowieka najbardziej narażone na ugryzienia kleszczy,
 • sposoby przenoszenia się kleszczy na zwierzęta i ludzi,
 • metody zabezpieczania się przed wczepieniem kleszcza w ciało człowieka,
 • prawidłowe postępowanie w przypadku ugryzienia przez kleszcza,
 • ryzyko zakażenia chorobami odkleszczowymi,
 • choroby przenoszone przez kleszcze,
 • profilaktyka chorób odkleszczowych.

P.P