Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Samorząd Uczniowski zachęca do oddania hołdu poległym i uczczenia ich pamięci.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz 77 Rocznica próby odbicia członków ruchu oporu więzionych w budynku szkoły w czasie II wojny światowej.

Dnia 21.02.2021 w Kościele w Latowiczu odbyła się Msza Święta, upamiętniająca 77 Rocznicę próby odbicia członków ruchu oporu więzionych w budynku szkoły w czasie II wojny światowej. Po mszy świętej, Wójt Gminy Latowicz – Pan Bogdan Świątek – Górski, Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Latowiczu, Pani Przewodnicząca Rady Rodziców oraz Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego wraz ze społecznością Latowicza w asyście pocztów sztandarowych udali się w uroczystym pochodzie w miejsca pamięci, aby zapalić symboliczny znicz, złożyć kwiaty i oddać hołd poległym.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele pracowników szkoły, rodziców oraz uczniów.

Dnia 1 marca przypada polskie święto państwowe obchodzone corocznie, poświęcone upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.

Samorząd Uczniowski zachęca wszystkich uczniów do pogłębiania wiedzy na temat ważnych wydarzeń historycznych, a także zwraca się z prośbą do uczniów naszej szkoły oraz ich rodzin, aby odwiedzili miejsca pamięci i zapalili znicz dla uczczenia pamięci poległych.

                                                                                                        Klaudia Kot i SU

Od 2011 roku, 1 marzec jest świętem państwowym,
jest to Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Pierwszy dzień marca jest dniem szczególnie symbolicznym dla żołnierzy antykomunistycznego podziemia, tego dnia w 1951 roku wykonany został wyrok śmierci na kierownictwie IV Komendy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.
Powojenna konspiracja niepodległościowa była – aż do powstania Solidarności – najliczniejszą formą zorganizowanego oporu społeczeństwa polskiego wobec narzuconej władzy. W roku największej aktywności zbrojnego podziemia, 1945, działało w nim bezpośrednio 150-200 tysięcy konspiratorów, zgrupowanych w oddziałach o bardzo różnej orientacji. 20 tys. z nich walczyło w oddziałach partyzanckich. Kolejnych kilkaset tys. stanowili ludzie zapewniający partyzantom aprowizację, wywiad, schronienie i łączność. Doliczyć trzeba jeszcze około 20 tys. uczniów z podziemnych organizacji młodzieżowych, sprzeciwiających się komunistom. Łącznie daje to grupę ponad pół miliona ludzi tworzących społeczność Żołnierzy Wyklętych.
Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami tych najodważniejszych z odważnych, którzy 
w obronie zawołania BÓG – HONOR – OJCZYZNA złożyli na kartach historii w ofierze swoje życie.
Rotmistrz Witold Pilecki – „ Kochajcie swoją świętą wiarę i tradycję własnego Narodu. Wyrośnijcie na ludzi honoru”.
Kapitan Zdzisław Broński „ USKOK” – „ Jeśli walczymy i ponosimy ofiary, to dlatego, że chcemy właśnie żyć jako ludzie wolni, w wolnej Ojczyźnie”
Podporucznik Anatol Radziwonik „ OLECH” – „ Nic dla siebie, wszystko dla Ojczyzny!”
Major Zygmunt Szendzielarz „ ŁUPASZKA” – „ Nie jesteśmy żadną bandą, tak jak nas nazywają zdrajcy i wyrodni synowie naszej ojczyzny. (…) Wypowiedzieliśmy walkę na śmierć lub życie tym, którzy za pieniądze, ordery lub stanowiska z rąk sowieckich, mordują najlepszych Polaków domagających się wolności i sprawiedliwości” .
Podpułkownik Antoni Olechnowicz „ POHORECKI” – „ Dopiero teraz odczułem, jak was szalenie kocham i że utraciłem tych, których kocham nad życie. Czekam jak najszybszej odpowiedzi. Całuję Was wszystkich. Was, moje najmilsze maleństwa, Krzysiu i Józio, przyciskam do serca najczulej. Tak samo z waszą najukochańszą mamusią, a moją żoną Lilą.(…) błogosławię was, niech się Wami bóg opiekuje. Żegnajcie, najukochańsi (…) , bądźcie zdrowi, a mnie wspominajcie czasem.”
Podpułkownik Łukasz Ciepliński „ PŁUG”- „ Nie mogłem inaczej żyć”.
Sierżant Mieczysław Dziemieszkiewicz „RÓJ”- „ Koledzy, każdy z Was musi być dobrym żołnierzem, dowódcą, kolegą, bo gdy przyjdzie chwila, że zginie Wasz dowódca, nie hamujcie pracy, a szerzcie Narodową organizację jako apostołowie, głosząc słowo Boże wśród pogan”
Major Hieronim Dekutowski „ ZAPORA”- „ Amnestia to jest dla złodziei, a my to jesteśmy Wojsko Polskie! „
Major Marian Bernaciak „ ORLIK”- „ Bracia, chłopi, robotnicy, inteligenci. (…) Głosowanie Ludowe jest nowym oszustwem bolszewickim, wobec którego zajmujemy godne Polaka stanowisko. Nikt nie dał prawa przybłędom bolszewickim do przeprowadzania głosowania ludowego. Nie ulegajmy przemocy bagnetów rosyjskich i zbirów z UB” .
Danuta Siedzikówna „ INKA”- „ Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba” .
Kapitan Stanisław Sojczyński „ WARSZYC”- „ Oświadczamy Wam, że z nami możecie tylko pertraktować jako reprezentacją większości społeczeństwa polskiego” .
I wielu innych, tych bezimiennych, których imion i nazwisk historia nie wspomina.
Poeta Zbigniew Herbert pisał o tych niezłomnych ludziach , „ponieważ żyli prawem wilka historia o nich głucho milczy” , na szczęście historia już wspomina tych bohaterów. Zapraszamy do chwili refleksji w tym dniu, który jest poświęcony Żołnierzom Niezłomnym. Poniżej zamieszczone linki do filmów i utworów poświęconych tym ludziom, pozwolą nam wszystkim na poszerzenie naszej wiedzy o historii tamtego trudnego dla Polaków czasu.


P.P