Odznaczony sztandar szkoły

W dniu 19 marca przypadają imieniny Józefa, mające wielkie znaczenie zarówno dla katolików, jak i dla naszej Ojczyzny. Św. Józef  i Wielki Marszałek Józef Piłsudzki to postaci, które znamy i pamiętamy z historii.

I właśnie w tym dniu poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zespole Szkół w Latowiczu w składzie: Kacper Delega – chorąży, Natalia Reda i Kamila Zaczkowska (zastępująca Martynę Malkę) – asysta wraz  z opiekunem pocztu, p. Bożeną Kanią wzięli udział we mszy św. w  kościole pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hucie Mińskiej.  Zaproszenie dla naszego pocztu wystosował Związku Piłsudczyków Okręgu Wschodniomazowieckiego w Mińsku Maz., kierując je na ręce p. dyrektor Wiesławy Kosobudzkiej.

Udział w nabożeństwie był okazją do uhonorowania sztandaru naszej szkoły Medalem 100-lecia Bitwy Warszawskiej „Cudu nad Wisłą”, który został nadany przez Zarząd Krajowy Piłsudczyków RP w uznaniu za godne reprezentowanie szkoły w uroczystościach historyczno- patriotycznych. 

Odznaczenia sztandaru dokonali płk zw. Ignacy Wieczorek z ppłk zw. Markiem Nowickim.

W tej uroczystej chwili  sztandarowi i jego asyście towarzyszyli również rodzice Kacpra Delegi, p. Aneta Celej, przewodnicząca Rady Rodziców, Nela Celej, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego oraz p. Piotr Muracki, który był naszym kierowcą.

Z rąk Piłsudczyków medal odebrała także p. dyrektor Wiesława Kosobudzka i dyrektor SP w Iwowem p. Jolanta Maszkiewicz w dowód uznania za organizowanie w szkole uroczystości historycznych i patriotycznych.

Jesteśmy dumni z naszego sztandaru i godnej postawy pocztu sztandarowego.

                                                                                              Bożena Kania

A.W