„Rok szkolny się zaczyna…”

Pierwszego września, w czwartek powitaliśmy nowy rok szkolny 2016/2017 uroczystą mszą świętą w kościele w Latowiczu. Po mszy cała społeczność szkolna w asyście pocztów sztandarowych- szkoły podstawowej i gimnazjum udała się pod pomnik „Bohaterom 1939-1945”, by uczcić pamięć poległych żołnierzy w 77. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Pani dyrektor Wiesława Kosobudzka, pan wójt Bogdan Świątek- Górski i pani Marlena Gajowniczek- przewodnicząca Rady Rodziców w imieniu wszystkich uczestników uroczystości złożyli kwiaty i zapalili znicze.
Następnie Pani Dyrektor- już w sali gimnastycznej- serdecznie powitała zebranych, przekazała najważniejsze informacje dotyczące organizacji roku szkolnego 2016/2017 oraz przedstawiła nowych pracowników szkoły i wychowawców poszczególnych klas. Skierowała również słowa podziękowania do Rady Rodziców za całoroczną owocną współpracę, wsparcie i pomoc.
W dalszej części uroczystości głos zabrał Pan Wójt, który życzył Gronu Pedagogicznemu spokoju, cierpliwości i wytrwałości w obliczu zmian czekających polską oświatę w najbliższych latach, a uczniom- radości i satysfakcji ze zdobywania wiedzy. Minutą ciszy uczczono pamięć poległych bohaterów w czasie II wojny światowej oraz pamięć niedawno zmarłych pracowników szkoły.
Na koniec głos zabrał pan Andrzej Giziński- historyk, który w kilku zdaniach nakreślił tło historyczne wybuchu II wojny światowej, a uczniowie klasy V i III szkoły podstawowej zaakcentowali podniosły nastrój recytacją patriotycznych wierszy.
Po oficjalnej części uroczystości przyszedł czas na spotkania uczniów z wychowawcami w salach lekcyjnych. Miło było zobaczyć się znów z kolegami po tak długiej przerwie i podzielić się wakacyjnymi wrażeniami.

„Dzwonek! Rok szkolny się zaczyna.
Znów dni popłyną pracowite
Nad książką szkolną, nad zeszytem…
Życzę wam wszystkim na początek
Szkolnego roku samych piątek!”

Jan Brzechwa

—->zdjęcia

p. Ewa Suda

P.P