Uroczystość Nadania Imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Zespole Szkół w Latowiczu

—>>zdjęcia

Data 15 października 2014 r. na długo pozostanie w sercach i w pamięci społeczności latowickiej. Tego dnia odbyła się długo wyczekiwana uroczystość nadania imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Zespole Szkół w Latowiczu. Rangę naszej uroczystości podniosły honorowe patronaty: p. Joanny Kluzik- Rostkowskiej – Minister Edukacji Narodowej, p. Jacka Kozłowskiego – Wojewody Mazowieckiego, p. Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego, p. Karola  Semika – Kuratora Oświaty w Warszawie, p. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starosty Powiatu Mińskiego oraz p. Bogdana Świątka- Górskiego – Wójta Gminy Latowicz.
Wszyscy uczniowie, cała kadra pedagogiczna i pracownicy oraz rodzice wraz z p. dyrektor Wiesławą Kosobudzką już od dawna przygotowywali się do tej wyjątkowej uroczystości z wielką starannością i ogromnym zaangażowaniem. Nad całością czuwał powołany przez p. dyrektor Wiesławę Kosobudzką komitet organizacyjny w składzie: p. dyrektor Wiesława Kosobudzka, p. Marta Delega, p. Bożena Kania, p. Katarzyna Pacek, p. Ewa Suda, p. Małgorzata Wardzyńska-Soćko, p. Agnieszka Włodarczyk, p. Krystyna Wołkowiecka, a także p. Zygmunt Tomasz Gajowniczek. We wszystkich działaniach wspierali nas ks. proboszcz, ks. wikariusz z naszej parafii, pracownicy Urzędu Gminy z p. Wójtem na czele oraz przedstawiciele Rady Rodziców z p. Marleną Gajowniczek i p. Anetą Celej.
Już na początku września w szkole można było poczuć odświętną atmosferę zbliżającej się uroczystości. Na korytarzach i w klasach nauczyciele przygotowali gazetki tematyczne poświęcone Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Na parterze w gimnazjum powstał Kącik Patrona dzięki inicjatywie p. Dyrektor oraz dzięki wysiłkom p. Andrzeja Bielickiego, szkolnego konserwatora. W pracę nad powstaniem tego miejsca zaangażowały się p. Ewelina Kaniewska, p. Marlena Reda i p. Anita Prokurat. Jednocześnie uczniowie brali udział w konkursach wiedzy o życiu Kardynała Wyszyńskiego, które zostały zorganizowane przez ks. wikariusza, p. Annę Kłos, p. Grażynę Płatek, w konkursach plastycznych przeprowadzonych przez wychowawców klas I-III: p. Renatę Ozimek, p. Małgorzatę Tomaszewską, p. Ewę Fronc, p. Annę Kłos i p. Agnieszkę Bazydło oraz nauczycielkę plastyki p. Krystynę Wołkowiecką. Ponadto uczniowie uczestniczyli w spotkaniu szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz w wycieczce do Zuzeli – miejsca narodzin Kardynała Wyszyńskiego. Wyjazdy zostały zorganizowane przez p. Krystynę Wołkowiecką, a opiekę nad uczniami w czasie wyjazdu sprawowali p. Anna Kłos i ks. Mateusz Szewczyk. Przed budynkiem szkoły stanął postument (wykonany przez p. Andrzeja Bielickiego), na którym umieszczono tablicę upamiętniającą uroczystość. Tablicę przygotował p. Mariusz Pałdyna. O estetykę placu zadbały: p. Ewelina Zychowicz, p. Agnieszka Bazydło, panie z obsługi i p. Andrzej Bielicki.
Ten niezwykły dzień rozpoczął się od wspólnego przejścia wszystkich uczniów wraz z wychowawcami i nauczycielami z dziedzińca szkolnego do kościoła na Mszę Świętą. Na czele pochodu maszerowały poczty sztandarowe, a orszakowi towarzyszyła orkiestra OSP w Latowiczu pod batutą p. Andrzeja Osiaka i dowództwem druha Pawła Kani.
We Mszy Świętej koncelebrowanej, której przewodniczył ksiądz biskup Marek Solarczyk, uczestniczyli także zaproszeni goście, rodzice oraz mieszkańcy Latowicza. Wzruszającym dla wszystkich momentem był akt poświęcenia sztandarów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.
Po Mszy Świętej nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej znajdującej się przed gmachem szkoły, a poświęconej Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu i temu wydarzeniu. Jej odsłonięcia dokonali: proboszcz Parafii Świętej Trójcy w Latowiczu ks. dr Ryszard Mierzejewski, przedstawiciele rodziny Kardynała Stefana Wyszyńskiego: p. Agnieszka Kuczyńska i p. Andrzej Karp, Wójt Gminy Latowicz p. Bogdan Świątek-Górski oraz p. dyrektor Wiesława Kosobudzka. Następnie ksiądz Piotr Pierzchała – delegat księdza arcybiskupa poświęcił uroczyście tablicę. Dalsza część uroczystości odbyła się w sali gimnastycznej.
Ceremonia rozpoczęła się wprowadzeniem pocztów sztandarowych: Ochotniczej Straży Pożarnej w Latowiczu, Zespołu Szkół im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie, Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zespole Szkół w Latowiczu, Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zespole Szkół w Latowiczu. Po odśpiewaniu „Mazurka Dąbrowskiego” głos zabrała p. dyrektor Wiesława Kosobudzka, która serdecznie powitała przybyłych na uroczystość gości, rodziców, uczniów i pracowników szkoły. Swoją obecnością tego dnia zaszczycili nas m.in.:

 • w imieniu p. Joanny Kluzik-Rostkowskiej – Minister Edukacji Narodowej – p. Anna Bogusz – Dyrektor Departamentu Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej,
 • p. Krystyna Pawłowicz – Poseł na Sejm RP,
 • w imieniu p. Krzysztofa Tchórzewskiego – Poseł na Sejm RP – p. Ewa Trojanowska
 • p. Grzegorz Woźniak – Poseł na Sejm RP,
 • w imieniu p. Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego – p. Mariusz Kozera,
 • w imieniu p. Karola Semika – Kuratora Oświaty w Warszawie – p. Patrycja Czaplińska,
 • ks. prałat Bogdan Bartołd – Proboszcz Bazyliki Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie,
 • ks. Piotr Pierzchała – Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji,
 • ks. kanonik Marek Kasprzak – Dziekan Dekanatu Siennickiego,
 • ks. Ryszard Mierzejewski – Proboszcz Parafii w Latowiczu,
 • ks. Arkadiusz Rakoczy – Proboszcz Parafii w Wielgolesie,
 • ks. Wojciech Zdun – Proboszcz Parafii św. Marii Magdaleny w Warszawie,
 • przedstawiciele rodziny ks. Kardynała – p. Andrzej Karp i p. Agnieszka Kuczyńska,
 • w imieniu p. Mirosława Krusiewicza – Dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Województwa Mazowieckiego – p. Agnieszka Świrska,
 • p. Antoni Jan Tarczyński – Starosta Powiatu Mińskiego,
 • p. Bogdan Świątek-Górski – Wójt Gminy Latowicz,
 • p. Jacek Lipiec – Prezes BS w Mińsku Mazowieckim,
 • p. Edyta Ludwiniak – Dyrektor PPP w Mińsku Mazowieckim,
 • w imieniu p. Tomasza Paudyny – Dyrektora Studium Języków Obcych w Mińsku Mazowieckim – p. Agata Piotrowska-Kita,
 • p. Wiesław Sobotka – Dyrektor TWiR Warta S.A w Mińsku –Mazowieckim
 • p. Stanisław Mejszutowicz – Prezes Oddziału ZNP w Mińsku Mazowieckim,
 • dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół,
 • radni oraz sołtysi, kierownicy i dyrektorzy jednostek funkcjonujących na terenie gminy Latowicz,
 • przedsiębiorcy z terenu gminy i powiatu współpracujący ze szkołą i gminą,
 • emerytowani pracownicy, nauczyciele, rodzice i uczniowie naszej szkoły.


W przemówieniu powitalnym p. Dyrektor przedstawiła drogę, jaką przebyliśmy, by móc uczestniczyć w tej przepięknej uroczystości. Następnie głos oddała prowadzącym: p. Katarzynie Pacek – nauczycielce języka angielskiego i p. Andrzejowi Wronowskiemu- rodzicowi, którzy z należytą powagą poprowadzili dalszą część ceremonii. Prowadzący przekazali głos p. Zygmuntowi Tomaszowi Gajowniczkowi – nauczycielowi naszej szkoły, który w niezwykle zwięzły i obrazowy sposób przedstawił główne wątki dotyczące powstania, istnienia i działalności szkoły w Latowiczu.
Następnie rozpoczęła się ceremonia nadania imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Zespole Szkół w Latowiczu, której scenariusz przygotowały i opracowały nauczycielki: p. Bożena Kania, p. Katarzyna Pacek i p. Ewa Suda. Uchwałę Rady Gminy odczytali: p. Jan Domański – przewodniczący Rady Gminy w Latowiczu oraz p. Wiesław Świątek – przewodniczący Komisji Oświaty, a następnie akty zostały złożone na ręce p. Dyrektor oraz przewodniczących Samorządów Uczniowskich Kamili Gajowniczek i Magdaleny Piłatkowskiej.
Kolejnym punktem ceremonii było przekazanie dwóch sztandarów – Szkoły Podstawowej i Gimnazjum ufundowanych przez darczyńców i przyjaciół szkoły, Wójta Gminy Latowicz, Radę Gminy Latowicz oraz rodziców. Akty nadania sztandarów zostały odczytane przez Wójta Gminy Latowicz p. Bogdana Świątka-Górskiego i wręczone p. Dyrektor. Do przekazania sztandarów wystąpił poczet sztandarowy rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w składzie: chorąży p. Marcin Gaszewski, asysta p. Marlena Gajowniczek i p. Agnieszka Górska oraz poczet sztandarowy rodziców uczniów Gimnazjum w składzie: chorąży p. Piotr Radzio, asysta p. Aneta Celej i p. Joanna Kopaczewska. Rodzice przekazali sztandary p. dyrektor Wiesławie Kosobudzkiej, która przekazała je uroczyście na ręce uczniów. Poczet sztandarowy uczniów Szkoły Podstawowej stanowili: chorąży Arkadiusz Serwatka, asysta Wioleta Radzio i Julia Kopaczewska. W skład pocztu sztandarowego uczniów Gimnazjum weszli: chorąży Hubert Segies, asysta Maria Świątek i Agnieszka Krzewska. Autorem ceremoniału wystąpienia i prezentacji pocztów sztandarowych była p. Bożena Kania- nauczycielka naszej szkoły. Poczty sztandarowe rodziców i uczniów Szkoły Podstawowej ćwiczyły pod okiem p. Bożeny Kani, a uczniów Gimnazjum – p. Andrzeja Gizińskiego.
Po przekazaniu sztandarów odbyła się prezentacja sztandarów pod kierunkiem p. Bożeny Kani. W dalszej części uroczystości przedstawiciele uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego złożyli uroczyste ślubowanie na sztandary. Akt ten był dla dzieci, młodzieży oraz wszystkich zebranych niezwykłym i wzruszającym przeżyciem.
Po ślubowaniu uczniów redaktorzy szkolnej gazetki „Rozumek”: Kamila Gajowniczek, Aleksandra Szeląg i Grzegorz Zajma wnieśli do sali tablicę pamiątkową. Nastąpiło symboliczne wbicie gwoździ. Na tablicy umieszczono gwoździe, które reprezentują: J.E. ks. Abp Henryka Hosera SAC, p. Joannę Kluzik-Rostkowską, p. Krzysztofa Borkowskiego, p. Grzegorza Woźniaka, p. Krystynę Pawłowicz, p. Stanisławę Prządkę, p. Krzysztofa Tchórzewskiego, p. Jacka Kozłowskiego, p. Adama Struzika, p. Karola Semika, ks. prałata Bogdana Bartołda, ks. dr Ryszarda Mierzejewskiego, p. Mirosława Krusiewicza, p. Antoniego Jana Tarczyńskiego, p. Bogdana Świątka-Górskiego, p. Jana Domańskiego, rodzinę kardynała Stefana Wyszyńskiego, p. Wiesława Sobotkę, p. Edytę Ludwiniak, p. Tomasza Paudynę, p. Jacka Lipca, p. Pawła Żuka, p. Stanisława Mejszutowicza, p. Andrzeja Piegutkowskiego, p. Piotra Radzio, p. Zbigniewa Piłatkowskiego, p. Pana Tomasza Cieślaka, p.Marlenę Gajowniczek, p. Anetę Celej, p. Joannę Kopaczewską, p. Małgorzatę i Artura Osińskich, p. Wiesławę Proczkę, p. Pawła Kanię, p.Wiesławę Kosobudzką.
Tablicę odniesiono na honorowe miejsce do Kącika Patrona.
Na zakończenie oficjalnej części podniosłej uroczystości po raz pierwszy został publicznie odśpiewany hymn szkoły autorstwa p. Anny Ratyńskiej (poetki ziemi mińskiej), do którego muzykę skomponowała p. Olga Kosmynina-Georgiev ( nauczycielka w naszym ZS). Po hymnie poczty sztandarowe Szkoły Podstawowej i Gimnazjum zajęły wyznaczone miejsce. Później konferansjerzy oddali głos przybyłym gościom, którzy wygłosili krótkie przemówienia, składając życzenia i gratulacje. Prowadzący odczytali również fragmenty listów gratulacyjnych przekazanych na ręce p. Dyrektor przez zaproszonych gości, którzy nie mogli przybyć na uroczystość (pełną treść listów zamieszczono na stronie internetowej naszej szkoły).
W trzeciej części uroczystości prowadzący zaprosili przybyłych gości do obejrzenia programu artystycznego przygotowanego przez uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz p. Martę Delegę, p. Ewę Sudę i p. Małgorzatę Wardzyńską-Soćko. Publiczność doświadczyła wielu wzruszeń, uczestnicząc w okolicznościowym widowisku, którego autorem była p. Małgorzata Wardzyńska-Soćko. Scenariusz uroczystości został przygotowany w oparciu o utwory poetyckie, teksty prozatorskie oraz wątki z życia i posługi Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Program poprowadzili z dużym wdziękiem młodzi i zdolni prezenterzy: Alicja Osiak i Mateusz Całka – uczniowie gimnazjum.
Pojawiło się w nim wiele myśli i cytatów zaczerpniętych z przemówień, rozważań i homilii Sługi Bożego. Przy komponowaniu programu artystycznego skoncentrowano się przede wszystkim na duchowości i nauczaniu Patrona oraz wartościach, jakie szkoła będzie kultywowała i wcielała w życie. Był to montaż słowno-muzyczny ilustrowany nastrojową muzyką m. in. F. Chopina, fragmentami innych dzieł muzyki klasycznej i sakralnej, a także współczesnymi utworami.
Część z nich wykonał chór Zespołu Szkół. Zabrzmiały one również w wykonaniu uczniów – młodych szkolnych muzyków: Julii Radzio (skrzypce), Julii Wronowskiej (saksofon) oraz Angeliki Wronowskiej (skrzypce).
Niezwykle istotnym elementem montażu były także fragmenty wypowiedzi Świętego Jana Pawła II, które wchodziły w swoisty dialog z cytatami zaczerpniętymi z wypowiedzi Kardynała i w bardzo oczywisty sposób przemawiały do publiczności.
Ciekawostką była etiuda w wykonaniu uczniów kl. III gimnazjum, traktująca o systemie wartości i dylematach egzystencjalnych współczesnego człowieka, także w świetle nauczania Prymasa Tysiąclecia. Podczas programu w tle pojawiła się prezentacja multimedialna ilustrująca poszczególne wątki scenariusza, której kolejne kadry doskonale oddawały ducha tekstów i utworów muzycznych. Przygotowała ją p. Agnieszka Włodarczyk – nauczycielka informatyki w naszym ZS.
Ze względu na charakter uroczystości, który trudno zawęzić jedynie do środowiska szkolnego, zaproszono do aktywnego udziału w spektaklu partnerów również przyjaciół szkoły. I tak oto, ramię w ramię z uczniami, wystąpili oklaskiwani gorąco: ks. Piotr Pierzchała, ks. dr Ryszard Mierzejewski, ks Mateusz Szewczyk, p Bogdan Świątek-Górski, p. Wiesława Kosobudzka, p. Jakub Odziemczyk (absolwent ZS w Latowiczu, muzyk, student WAT), p. Marlena Gajowniczek oraz p. Bożena Kania. Ich udział niezwykle ubarwił i uświetnił tę część uroczystości, dowodząc jednocześnie, jak wielka i budująca jest siła jedności wspólnoty. Pointą i przesłaniem spektaklu, a także mottem naszych szkół, stały się słowa Kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Wszystko to, co jest przed Tobą, pozostaje do zdobycia”.
Centralne miejsce w sali tego dnia zajmował okazały portret Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a wydarzeniu temu towarzyszyła wystawa prac z wizerunkiem Kardynała, wykonanych przez dzieci, pod kierunkiem p. Krystyny Wołkowieckiej. Ponadto za dekorację sali odpowiedzialne były panie: Małgorzata Tomaszewska, Renata Ozimek, Monika Tymińska, Anna Świątek, Anna Kłos, Agnieszka Gizińska, Ewa Fronc, Marlena Reda oraz Ewelina Kaniewska. Dokumentowaniem uroczystości zajmowali się państwo: Agnieszka Bazydło, Marlena Reda, Marcin Gajowniczek, Mateusz Padysz, Piotr Poźniak, Ewelina Kaniewska, Ilona Dzięcioł i Anna Świątek. Końcowym, miłym akcentem było wręczenie gościom upominków przez uczniów.
Gromkie, długotrwałe oklaski uczestników uroczystości stanowiły cenną nagrodę dla wszystkich wykonawców za ich wysiłek, serce i zaangażowanie.
Po strawie duchowej przyszedł czas na ucztę dla podniebienia. Nasze niezastąpione panie kucharki oraz niezawodni rodzice po mistrzowsku przygotowali wyśmienity obiad. Tak wykwintnych potraw i profesjonalnie nakrytych stołów nie powstydziłyby się nawet znakomite restauracje. Piękne, kwiatowe kompozycje stanowiące ozdobę stołów zawdzięczamy talentowi p. Jadwigi Bielak z miejscowej kwiaciarni. Goście mieli okazję posmakować wspaniałych dań oraz podzielić się wrażeniami z uroczystości.
Na pożegnanie goście dokonywali wpisów w księdze pamiątkowej. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także Kroniki Szkolne, które wyłożone zostały w kąciku zorganizowanym przez p. Małgorzatę Wardzyńską-Soćko w holu szkoły. Przyjmowaniem wpisów do księgi zajmowała się p. Agnieszka Bazydło.
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum mogą od tej chwili z dumą nosić imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a przedstawiciele społeczności uczniowskiej z godnością i szacunkiem prezentować sztandary.
Obiecujemy podążać drogą wskazaną nam przez Patrona Szkoły Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wybitnego Polaka i wielkiego Patriotę.
Pani Dyrektor wyraża najgorętsze podziękowania wszystkim osobom udzielającym wsparcia w realizacji naszej doniosłej uroczystości. Szczególne podziękowania kieruje do komitetu organizacyjnego, księży pracujących w naszej parafii, Wójta Gminy Latowicz, Rady Gminy, Ochotniczej Straży Pożarnej i Rady Rodziców, osób, które udzieliły nam wsparcia finansowego, wszystkich pracowników szkoły, naszych uczniów oraz tych, którzy zaszczycili nas swoją obecnością.

—>>zdjęcia

Opracowały:
p. Bożena Kania
p. Katarzyna Pacek
p. Ewa Suda
p. Małgorzata Wardzyńska-Soćko

 

P.P