Zakończenie roku szkolnego 2019/20

Wyjątkowe pożegnanie ósmoklasistów

W tak niecodziennym czasie – w okresie pandemii – przyszło nam żegnać ósmoklasistów. Uroczystość odbyła się w dn. 25 czerwca 2020 roku w okrojonym gronie osób i z zachowaniem podstawowych wymogów sanitarnych. Uczestnicy imprezy, na czele z p. dyrektor Wiesławą Kosobudzką, wystąpili w wymaganych maseczkach, co stanowiło dla wszystkich szczególne przeżycie.                                                                                                          Wstępem do uroczystości było ślubowanie absolwentów oraz  ceremonia przekazania sztandaru szkoły. Poczet sztandarowy w składzie: chorąży – Mateusz Kopaczewski, asysta – Julia Reda i Natalia Płatek oddali sztandar pod opiekę młodszym kolegom.                                                                                                     W czasie nauki zdalnej ósmoklasiści stanęli na wysokości zadania i pod kierunkiem wychowawcy p. Ewy Sudy przygotowali program artystyczny,                    w którym podziękowali nauczycielom za ich długoletnią pracę.                                                                                                                       W dalszej części uroczystości p. dyrektor dokonała podsumowania osiągnięć uczniów i razem z wychowawcą wręczyła uczniom świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,  dyplomy i nagrody książkowe. O absolwentach pamiętał również                  p. wójt Bogdan Świątek-Górski, który wsparł wszystkich swoją obecnością. Przekazał uczniom i nauczycielom słowa otuchy oraz wręczył pamiątkowe drobiazgi.                                                                                                                                           Kolegów i koleżanki z klasy VIII pożegnali również młodsi uczniowie klasy VII razem z wychowawcą p. Bożeną Kanią, którzy obdarowali ich pomysłowymi upominkami i przytoczyli sentencje, będące dla absolwentów wskazówkami                         na dalszą drogę życia. A zwieńczeniem uroczystości okazała się niespodzianka                       od rodziców w postaci pysznego tortu.                                                                                   Wspólne spotkanie po tak długiej przerwie sprawiło uczestnikom niezwykle dużo radości i przyjemności. Stało się zarazem akcentem powrotu do normalności                         w tym trudnym okresie. Na pewno będziemy o tym niecodziennym wydarzeniu długo pamiętać.

Wszystkim absolwentom życzymy zdrowia i powodzeniaJ

                                                              p. Ewa Suda, p. Bożena Kania

A.W