„Pamiętajcie, że i wy jesteście z pokolenia orłów … ”

Czwartkowa akademia z okazji ukończenia szkoły na pewno pozostanie w pamięci ósmoklasistów. Wstępem do uroczystości były słowa wypowiedziane przez Kacpra Bajszczaka:  „Chciałbym kiedyś tu powrócić, Chciałbym kiedyś tu zapukać, Porozglądać się dokoła, By dzisiejszy dzień odszukać”

Następnie w obecności sztandaru szkoły odśpiewano hymn państwowy, po którym Mikołaj Włodarczyk w imieniu kolegów i koleżanek z klasy VIII przywitał zebranych gości i oddał głos p. dyrektorowi Mariuszowi Prekuratowi. Pan Dyrektor ze swojej strony dokonał powitania                      p. wójta Bogdana Świątka-Górskiego, przewodniczącej Rady Rodziców p. Anety Celej, wicedyrektora p. Krystyny Wołkowieckiej, nauczycieli, rodziców i uczniów z klasy VII. Zapowiedział mające się odbyć uroczyste przekazanie sztandaru, poprowadzone przez  p. Bożenę Kanię.

Ze wzruszeniem oglądaliśmy ceremonię ślubowania i przekazania sztandaru szkoły przez zdający służbę poczet sztandarowy: chorążego – Kacpra Delegę, asystę – Martynę Malkę i Natalię Redę nowo wybranemu pocztowi sztandarowemu w osobach: chorąży – Dominik Wardzyński, asysta – Oliwia Owczarczyk, Weronika Sekuła. W przekazywaniu insygniów pomagała Kamila Zaczkowska. Później odbyło się ślubowanie przedstawicieli klasy VIII.W dalszej części imprezy wystąpili z programem artystycznym uczniowie reprezentujący klasę VIIa i VIIb przygotowani pod kierunkiem p. Katarzyny Pacek i Klaudii Kot. Pożegnali oni odchodzących ósmoklasistów, wręczając każde pamiątkę. Nadszedł czas występu uczniów klasy VIII, którzy w ciepłych słowach podziękowali p. dyrektorowi, nauczycielom, pracownikom obsługi i swoim rodzicom za trud i serce. Słowa podziękowania i życzenia skierowali także do siódmoklasistów. Po występach Pan Dyrektor pogratulował uczniom wyników nauczania i razem z wicedyrektorem oraz wychowawcą wręczyli świadectwa, nagrody książkowe, dyplomy absolwenta szkoły, a uczniów opiekujących się sztandarem szkoły uhonorowali statuetką  i dyplomem. Za całokształt osiągnięć w nauce i pracy na rzecz społeczności uczniowskiej oraz wzorową postawę w szkole i poza nią tytuł „Super Absolwenta Szkoły” w roku szkolnym 2020/2021 otrzymała Martyna Malka. Były również życzenia i upominki od Pana Wójta i przewodniczącej Rady Rodziców. Uczniowie pracujący w wolontariacie zostali nagrodzeni pamiątkami od opiekuna p. Anny Świątek, natomiast Kacper Delega został wyróżniony przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego p. Klaudię Kot nagrodą za pełnienie kilkuletniej funkcji przewodniczącego. Na zakończenie p. Kania pożegnała swoich wychowanków piosenką, upominkami i życzeniami. Finałem był słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

 Naszym absolwentom życzymy powodzenia w dalszej edukacji.

                                                                                                        p. Bożena Kania

Fotografie z uroczystości poniżej

https://drive.google.com/drive/folders/1FrLP-GaBLZTRQ-h7_TRxdnUF5FcQcmrD?usp=sharing

P.P