Czytają i rozumieją

16 czerwca 2021r. trzynaścioro uczniów klas szóstych wzięło udział w konkursie „ Czytam i rozumiem”. Zadaniem uczestników konkursu było odczytanie trzech tekstów i udzielenie odpowiedzi na pytania, które sprawdzały zrozumienie przeczytanych treści.

Mistrzem czytania ze zrozumieniem okazał się Kacper Łodyga, drugie miejsce zajęła Katarzyna Kaczorek, trzecie miejsce przypadło Wiktorii JurgowskiejZuzannie Wójcik.

Gratuluję laureatom i wszystkim uczestnikom konkursu, dla których kluczowa umiejętność czytania ze zrozumieniem okazała się ważna i warta ćwiczenia.

Marta Delega

P.P