PROGRAM „TRZYMAJ FORMĘ”

W roku szkolnym 2020/2021  nasza szkoła wzięła udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!”. Celem programu była edukacja w zakresie kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród społeczności szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i naukę prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się, ze szczegółowym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru. Program „Trzymaj Formę!” pomagał rozwijać zainteresowania uczniów i kształtować ich prozdrowotne nawyki.

Podczas realizacji programu „Trzymaj Formę” uczniowie pogłębiali wiedzę dotyczącą zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej uczestnicząc w prelekcjach,  pogadankach, zajęciach prowadzonych tematycznie, poznali m.in. znakowanie produktów żywnościowych, układali jadłospisy, przeliczali wartości kaloryczne posiłków, tworzyli prezentacje multimedialne, wykonywali plakaty, gazetki, uczestniczyli w szkolnych imprezach sportowych, przygotowywali zdrowe potrawy. Dokonywali oceny własnej aktywności fizycznej i stylu życia.

Anna Świątek i Agnieszka Włodarczyk

P.P